אלשבאזי

מכון הרמב"ם

 

מכון הרמב"ם לחקר רפואה עפ"י ההלכה  מוקם כיום ע"י בית הספר לרפואה החמישי של מדינת ישראל  במתחם הקמפוס של האוניברסיטה.

חזון הקמת מכון הרמב"ם  האמור להיות שותף למיזמים מחקריים בתחום הרפואה ע"פ ההלכה לאחר שבשנים האחרונות עם הקדמה המדעית והטכנולוגית בעולם הרפואה עולות יותר ויותר שאלות הלכתיות כיצד יש לנהוג בסיטואציה זו או אחרת. שאלות אלה הינם בעלות דילמה ערכיות כמו בקשת חולה להימנע מהנשמה מלאכותית, תרופות שניתנות ובספק מאריכי חיים וספק ממיתים, ניסיונות רפואיים בבעלי חיים, שיבוט גנטי, ניסיונות רפואיים בגוף חי ועוד.

המשותף לתורה ולרפואה הוא העובדה ששניהם אופפים את האדם בכל רגעי חייו. נוגעים הם לו מאז היווצרו ברחם אימו ועד יום מותו. הם רלבנטיים לנשים ולגברים, ביום ובלילה, בימי חול כמו בימי שבת ומועד, ונוגעים לכל הליכותיו, מנהגיו ודרכיו של אדם. אולם דואליות זו יכולה להוות מקור לבעיות, התנגשויות סתירות ודילמות, שברוב המקרים הן מדומות ועל פני השטח בלבד. לכן שומה על המומחים בשני תחומי יסוד אלו, למצוא את הפתרונות המתאימים והנכונים. שהרי כלל הוא בידינו: "וחי בהם – ולא שימות בהם". תורת ישראל היא תורת חיים, והרי גם מטרת הרופא היא השגת חיים והצלתם.

מטרת מכון הרמב"ם  גם לתת מענה לציבור הסטודנטים לרפואה מהארץ ורחבי העולם אשר באים לארץ ללמוד ולהעמיק בסוגיות של רפואה אתיקה והלכה. הסטודנטים ויתר פוקדי המכון ישמעו הרצאות מפי מיטב המרצים, בהם רופאים ורבנים, על הדילמות האתיות וההלכתיות העומדות על סדר היום של הרפואה בת זמננו. וקורסים יכללו סיורים במחלקות האשפוז במרכזים רפואיים בצפון וביתר מקומות ברחבי הארץ.

מטרה עתידית נוספת של מכון הרמב"ם  לפרסם מאמרים עדכניים ועכשווים  בנושאים הקשורים ברפואה והלכה. מאמרים אלו יכתבו כאמור בידי חוקרי המכון בתחום הרפואה וההלכה, תלמידי חכמים מובהקים, משפטנים ורופאים. חלק מהמאמרים יהיו יותר הלכתיים וחלקם יהיו יותר מדעיים-מקצועיים.

מכון הרמב"ם ייזום סמינריונים שיעסקו ברפואה אתיקה והלכה מידי שנה, שייועדו  לצוותים רפואיים, עובדי בתי חולים, רבנים, וכן לקהל הרחב ויתקיים בשפה העברית. המשתתפים ישמעו  הרצאות מפי מיטב המרצים, בהם רופאים ורבנים, על הדילמות האתיות וההלכתיות העומדות על סדר היום של הרפואה בת זמננו. השיעורים יתמקדו בכל שנה בנושאים שונים. נושאים שנידונו בעבר כוללים: שבת וחגים, אתיקה רפואית כללית כגון: סודיות רפואית, אמירת אמת לחולה, חובת הריפוי וכדו', פסיכיאטריה בהלכה, ועוד.

היום כאשר נוצרה ההזדמנות שמכון הרמב"ם יהווה חלק מהנוף המדעי-מחקרי של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת  בר אילן החמישי של מדינת ישראל ובפעילות משותפת של כל הגורמים הרלוונטיים יכול ויהיה זה מנוף משמעותי ביותר לשגשוגה של עולם ההלכה המשתלבת בד בבד עם עולם הרפואה.

כידוע עלויות הבנייה מטבעם הינם רבות ויקרות ומלאכת הבנייה של המרכז כולו נאמדת כיום על כ- 800,000 $ – 1,00,000 $

לאור האמור לעיל אנו פונים לכב' להיות חלק במפעל חשוב זה ולהעלות את תרומתו הנדיבה למען מטרה נעלה זו ולהיות שותף בכל שהוא.

פוסטים אחרונים

תגובות אחרונות

הכי נצפים

הכי מוגבים